AVONOVA AFFÄRSHÄLSAN

- DIN PARTNER INOM FÖRETAGSHÄLSA
 

AFFÄRSHÄLSAN i Göteborg erbjuder er verksamhet en komplett företagshälsovård för alla anställda. För dig som kund innebär detta en långsiktig lösning i ert arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Hälsokontroll erbjuds som bas i ett långsiktigt frisk- och hälsovårdsarbete. Vårt mål är att skapa ett aktivt engagemang i hälso- arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor. Ett samarbete med Affärshälsan ger er tillgång till en stor samlad kompetens i en trygg och enkel arbetsform. Välkommen!

Vi utvecklar och levererar kunskapsbaserade tjänster inom fem verksamhetsområden»

Bidrag för arbetsplatsnära stöd för återgång i arbetet
Den 1 april trädde regeringens nya förordning om bidrag till arbetsgivare för insatser till anställda, både i förebyggande syfte och i pågående sjukfall, i kraft. Totalt finns 30 miljoner avsatta för detta i år.
2014-04-14 | Läs mer...

Arkiv

Riskbruksmodellen