AVONOVA HÄLSA I GÖTEBORG - DIN PARTNER INOM FÖRETAGSHÄLSA

Avonova Hälsa i Göteborg erbjuder er verksamhet en komplett företagshälsovård för alla anställda. För dig som kund innebär detta en långsiktig lösning i ert arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Hälsokontroll erbjuds som bas i ett långsiktigt frisk- och hälsovårdsarbete. Vårt mål är att skapa ett aktivt engagemang i hälso- arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor. Ett samarbete med Avonova ger er tillgång till en stor samlad kompetens i en trygg och enkel arbetsform. Välkommen!

Vi utvecklar och levererar kunskapsbaserade tjänster inom fem verksamhetsområden»

Nu finns vi på Facebook
Följ oss gärna!
2014-11-17 | Läs mer...

Du tänker väl på hur du sitter när du arbetar hemma ?
Även när du tar med arbetet hem eller till annan plats så är det viktigt att tänka på hur du sitter.
2014-11-05 | Läs mer...

Arkiv

Riskbruksmodellen