AVONOVA HÄLSA

                           

- DIN PARTNER INOM FÖRETAGSHÄLSA
 Fd. Affärshälsan

Avonova Hälsa i Göteborg erbjuder er verksamhet en komplett företagshälsovård för alla anställda. För dig som kund innebär detta en långsiktig lösning i ert arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Hälsokontroll erbjuds som bas i ett långsiktigt frisk- och hälsovårdsarbete. Vårt mål är att skapa ett aktivt engagemang i hälso- arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor. Ett samarbete med Affärshälsan ger er tillgång till en stor samlad kompetens i en trygg och enkel arbetsform. Välkommen!

Vi utvecklar och levererar kunskapsbaserade tjänster inom fem verksamhetsområden»

Vi har bytt namn!
Som en del av sammanslagningen med Avonova byter Affärshälsan nu namn till Avonova Hälsa AB.
2014-10-24 | Läs mer...

Grundutbildning i arbetsmiljö - 1 dag
Välkommen på utbildning i arbetsmiljö: 2 oktober 2014. Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och övriga som är i behov av grundläggande arbetsmiljökunskap.
2014-08-22 | Läs mer...

Arkiv

Riskbruksmodellen