AVONOVA AFFÄRSHÄLSAN

- DIN PARTNER INOM FÖRETAGSHÄLSA
 

AFFÄRSHÄLSAN i Göteborg erbjuder er verksamhet en komplett företagshälsovård för alla anställda. För dig som kund innebär detta en långsiktig lösning i ert arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Hälsokontroll erbjuds som bas i ett långsiktigt frisk- och hälsovårdsarbete. Vårt mål är att skapa ett aktivt engagemang i hälso- arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor. Ett samarbete med Affärshälsan ger er tillgång till en stor samlad kompetens i en trygg och enkel arbetsform. Välkommen!

Vi utvecklar och levererar kunskapsbaserade tjänster inom fem verksamhetsområden»

Grundutbildning i arbetsmiljö - 1 dag
Välkommen på utbildning i arbetsmiljö: 2 oktober 2014. Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och övriga som är i behov av grundläggande arbetsmiljökunskap.
2014-08-22 | Läs mer...

Viktig information om lagändring
Riksdagen har tagit beslut om en lagändring med målsättningen att effektivisera systemet med sanktioner för överträdelser av arbetstids- och arbetsmiljöreglerna
2014-06-23 | Läs mer...

Arkiv

Riskbruksmodellen