AVONOVA AFFÄRSHÄLSAN

- DIN PARTNER INOM FÖRETAGSHÄLSA
 

AFFÄRSHÄLSAN i Göteborg erbjuder er verksamhet en komplett företagshälsovård för alla anställda. För dig som kund innebär detta en långsiktig lösning i ert arbete med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Hälsokontroll erbjuds som bas i ett långsiktigt frisk- och hälsovårdsarbete. Vårt mål är att skapa ett aktivt engagemang i hälso- arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor. Ett samarbete med Affärshälsan ger er tillgång till en stor samlad kompetens i en trygg och enkel arbetsform. Välkommen!

Vi utvecklar och levererar kunskapsbaserade tjänster inom fem verksamhetsområden»

Viktig information om lagändring
Riksdagen har tagit beslut om en lagändring med målsättningen att effektivisera systemet med sanktioner för överträdelser av arbetstids- och arbetsmiljöreglerna
2014-06-23 | Läs mer...

Bidrag för arbetsplatsnära stöd för återgång i arbetet
Den 1 april trädde regeringens nya förordning om bidrag till arbetsgivare för insatser till anställda, både i förebyggande syfte och i pågående sjukfall, i kraft. Totalt finns 30 miljoner avsatta för detta i år.
2014-04-14 | Läs mer...

Arkiv

Riskbruksmodellen